Altijd al sfeervol willen wonen? Wij ontwikkelen diverse nieuwbouwprojecten.

0412-206080

Cereslaan 26, 5384 VT Heesch

info@bvhontwikkeling.nl

Top

GEDELEGEERD ONTWIKKELEN

Gemeenten, bedrijven, ontwikkelaars, vastgoedrbeleggers, onderwijs- en zorginstellingen kiezen er steeds vaker voor om de (her)ontwikkeling van hun vastgoed te delegeren. Vanuit onze achtergrond zijn wij als onafhankelijk ontwikkelaar in staat om onze opdrachtgevers volledig te ontzorgen. Hierin gaan wij verder dan anderen. Wij snappen het risicoprofiel van onze klant en zijn bereid om hierin deel te nemen.

 

Onze aanpak is gebaseerd op vier kernwaarden:
• Fijn Wonen voor de eindgebruiker: We streven naar het creëren van leefomgevingen die voldoen aan de hoogste normen van comfort en welzijn.
• Meerwaarde voor de omgeving: Onze ontwikkelingen dragen bij aan de versterking en verbetering van de lokale gemeenschap.
• Kwalitatief duurzaam resultaat: We zetten in op duurzaamheid op alle niveaus, van materiaalkeuze tot energie efficiëntie.
• Financieel gezonde casus voor de opdrachtgever: Wij geloven in een zakelijk duurzame aanpak, waarbij het project niet alleen vanuit een esthetisch oogpunt, maar ook financieel gezond is.

 

Onze aanpak
Onze projectontwikkelaars zijn betrokken vanaf de initiatiefase en schetsen letterlijk de projectcontouren. We toetsen de haalbaarheid op het gebied van planologie, financiën en planning, en zorgen ervoor dat de ontwikkeling binnen de gestelde kaders van gemeente en provincie wordt gerealiseerd.

 

Uiteindelijk is het resultaat het belangrijkst voor onze opdrachtgevers. De (vastgoed)waarde van het project is cruciaal voor een gezond rendement. Dit is het meetbare resultaat dat wij nastreven, de nieuwe vastgoedwaarde. Bij BVH Projectontwikkeling krijgt u duidelijkheid en gemak vanaf het begin. Uw projectontwikkelaar is het centrale aanspreekpunt en draagt de verantwoordelijkheid voor uw gehele project. Deze professional stuurt de zaken aan in samenspraak met architecten, bouwkundige tekenaars, adviseurs en overheidsinstanties.

 

Onze integrale aanpak zorgt voor een efficiënt proces, waarbij ontwikkeling, ontwerp en commerciële belangen naadloos samenkomen. Dit resulteert in tijdwinst en voordelen voor u als opdrachtgever.

 

In elke fase hechten we veel waarde aan communicatie tussen alle betrokken partijen. Door onze praktische aanpak streven we naar een zo gestroomlijnd mogelijk proces. Als opdrachtgever wordt u gevraagd om beslissingen te nemen die betrekking hebben op de belangrijkste keuzes binnen het proces.

 

Kortom, BVH Projectontwikkeling is uw betrouwbare partner voor het realiseren van woningen en leefomgevingen, waarbij kwaliteit, duurzaamheid en financiële gezondheid centraal staan.